Master-klass komanda EKO-INFO məktəb 31 Sumqayıt/Qırmızı gül

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

lazım olan əşyalar

Rəngli kağız,qayçı

Necə hazırlanmalı

Əvvəlcə kağızı kvadrat formasına salırıq. Artıq hissəsini kəsib çıxarırıq. Sonra onu dioqanal üzrə qatlayırıq. Alınan üçbucağın üzərində aşağıdakı cizgiləri çəkirik və kəsirik.Kəsilmiş üçbucağı açırıq ,artıq qalan düzbucaqlını boru formasına salıb kəsilmiş fiqurun mərkəzindən keçiririk. Sonra küncləri qatlayıb həmin borucuğu-gülün gövdəsinə keçiririk.Gövdənin yuxarı hissəsini bərkidirik.Gülümüz hazırdır.
Персональные инструменты
Инструменты