Master-klass komanda EKO-INFO məktəb 31 Sumqayıt/Fantiklərdən oyuncaq

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

Fantiklərdən oyuncaq

Bunun üçün bizə bir az bərk materialdan olan konfet kağızları-fantiklər lazımdır. Əvvəlcə onun bir tərəfini qatlayırıq, sonra baş barmağımızın ətrafında dolayıb konfet formasına salırıq. Yuxarı hissədən büzüb lentlə bağlayırıq.Персональные инструменты
Инструменты