Master-klass komanda EKO-INFO məktəb 31 Sumqayıt/Şaxtababa

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

Qardan adamın hazırlanması

Qardan adamı hazırlamaq üçün pambıqdan, bankadan, yumşaq ağ kardondan,rəngli kağızdan və yapışqandan istifadə olunur. Əvvəlcə pambıqları yumru top vəziyyətinə gətirərək bir-birinə və bankanın qapağına yapışdırırıq. Sonra isə qardan adamımıza göz, burun, ağız və s. yapışdırırıq. Bankanın yarısını yumşaq ağ kardonla doldururuq. Sonra bankanın qapağını bankaya bağlayırıq. Bankanı tərs qoyanda isə sanki qar dənəcikləri qardan adamın üzərinə düşür.

Shaxtababa.JPGПерсональные инструменты
Инструменты