Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

Заснований у 1920 р., до 1966 р. Уманський кооперативний технікум. У навчальному закладі працює 36 педагогічних працівників. З них 33 штатних, 2 внутрішніх сумісника та 1 з погодинною оплатою. З них 5 (13,9 %) — кандидатів наук, 22 (61,1 %) — викладачів вищої категорії, серед яких 1 (2,8 %) має звання «викладач-методист».

З квітня 2017 року Філію очолює Гасюк Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент. На сьогодні в Філії функціонує 34 навчальні кабінети, серед яких: кабінет філософських наук, кабінет української мови та літератури, кабінети обліку та фінансування, кабінет організації і технології торговельних процесів та основ митної справи, кабінет економіки та обладнання підприємтсв торгівлі, кабінет організації виробництва та обслуговування в закладах ресторанного господарства та барної справи, кабінет математики, кабінет захисту Вітчизни, охорони праці та безпеки життєдіяльності, 2 кабінети іноземної мови, зал судових засідань, кабінет цивільного, аграрного та екологічного права; кабінет історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права; кабінет трудового права, права соціального забезпечення та діловодства в юридичній діяльності; кабінет господарського, кримінального та цивільного процесів; 2 лабораторії, 2 навчальні магазини, актова зала, 2 спортивні зали, 2 читальні зали, 2 кабінети для самостійної підготовки студентів, методичний кабінет та кабінет психологічного розвантаження.

З вересня 2009 року в Філії діє студентський Університет культури (очолює кандидат історичних наук Нечипоренко З. В.) З вересня 2015 року розпочала свою діяльність студентська суспільно-патріотична Академія на чолі з кандидатом політичних наук, доцентом Деркач Ж. В.

Студенти коледжу неодноразово ставали лауреатами та дипломантами різних всеукраїнських конкурсів.

Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж.jpg
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж.

Содержание

Історія

Для нашого коледжу 2010 рік був ювілейним. Педагогічний та студентський колективи, Черкаська обл. споживспілка, громадськість Черкащини урочисто відзначили 90-річчя Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу.

200px
Директор Черкаського кооперативного

економіко-правового коледжу

Гасюк Лариса Миколаївна

На мою думку, хто не знає своєї історії, хто її забуває або виділяє із неї окремі дати чи події — не має права на майбутнє. Адже пам’ять — це дзеркало минулого. Тому у нашому коледжі створено музей, в якому і відображена історія становлення і розвитку навчального закладу, яка своїм корінням сягає у початок ХХ століття.

Наш коледж розпочав свою історію в Умані у 1920 році.

В липні 1920 року проходив з’їзд учителів Уманського повіту, який розробив нові принципи навчання. Починали роботу професійні навчальні заклади: школа народного мистецтва (художня студія), будівельно-технічне училище, профшкола для робітничої молоді, Уманський кооперативний технікум. Перший випуск кооперативного технікуму складав 27 осіб. Серед випускників був відомий український поет Микола Бажан, але уже через десять років кількість випускників збільшилася втричі.

До Великої Вітчизняної війни в технікумі було три відділи: бухгалтерський, товарознавчий, плановий. У 1952 році було відкрито заочне відділення. У 1954 році була утворена Черкаська обласна споживча спілка і в районах Черкаської області почала швидко зростати кількість членів споживчих спілок, утворювалися нові товариства. Відповідно, зростала необхідність у кадрах для споживчої кооперації.

Розвиток споживчої кооперації області зумовлює потребу у кваліфікованих кадрах. Це спричинило переведення у 1966 році кооперативного технікуму до м. Черкаси.

Першим директором технікуму був Борис Опанасович Кваша (1966—1983 рр.), якому ми всі вдячні за великий внесок у розвиток освітньої діяльності, в стабільність кадрового потенціалу нашого навчального закладу. Навчальний заклад розмістився в зовсім новому приміщенні Черкаського кооперативного училища, будівництво якого було завершено у 1960 році, і з того часу ця будівля стала окрасою нашого міста. За два десятиліття технікум став провідним навчальним закладом системи споживчої кооперації нашої країни.

У 1991 році технікум реорганізовано в комерційний коледж, а з 1996 року — у кооперативний економіко-правовий коледж. З 1986 року у технікумі готували організаторів діловодства, а з 1991 року — правознавців. Тобто життя країни вимагало і введення нових спеціальностей. У 2015 році коледж став Філією «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Директор Зажирко М.П..jpg
Директор ЧКЕПК (1983-2016)
Зажирко Микола Петрович

33 роки Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж очолював Зажирко Микола Петрович, кандидат психологічних наук, доктор філософії, доцент, почесний професор, член-кореспондент МКА, заслужений працівник освіти України.

Нині директором коледжу є Гасюк Лариса Миколаївна, кандидат педагогічних наук, викладач вищої категорії.

Спеціальності

Денна та заочна форми навчання на базі повної загальної середньої освіти:

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Бухгалтер» може працювати в організаціях, підприємствах та установах різних форм власності на посадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів.

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Фінансист» може працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійній службі, відділах місцевих державних адміністрацій та підприємствах і організаціях різних форм власності на посадах фінансиста, бухгалтера, ревізора, страхового агента, інспектора податкової служби, брокера з цінних паперів.

ПРАВОЗНАВСТВО

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Юрист» може працювати в органах юстиції, судах, органах РАГСу, органах внутрішніх справ, апараті органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, в юридичних та кадрових службах, а також на посаді юрисконсульта підприємств, установ та організацій усіх форм власності та господарювання.

ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Технік-технолог» може працювати у системі ресторанного господарства усіх форм власності на посадах технолога, завідуючого виробництвом, начальника цеху, агента постачання, диспетчера випуску готової продукції, керівника підприємства малої потужності.

ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Товарознавець-комерсант» може працювати у сфері торгівлі на підприємствах різних форм власності, на підприємствах, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю на посадах комерційного агента, товарознавця, завідуючого відділом, маклера, брокера, агента, експедитора.

ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: ТОВАРОЗНАВСТВО В МИТНІЙ СПРАВІ

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Товарознавець-комерсант» може працювати в органах митної служби на посадах митного брокера, декларанта, інспектора-товарознавця, агента з передачі вантажів на прикордонній станції, а також у сфері торгівлі на підприємствах різних форм власності.

РЕСТОРАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Молодший спеціаліст за кваліфікацією «Адміністратор /господар залу/» може працювати в закладах ресторанного господарства різних форм власності на посадах адміністратора, менеджера, метрдотеля, господаря залу, агента. Протягом навчання студенти всіх спеціальностей отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору». Крім цього, студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» та спеціалізації «Товарознавство в митній справі» отримують робітничу професію «Продавець», студенти спеціальності «Виробництво харчової продукції» робітничі професії «Кухаря», на вибір «Кондитера» або «Офіціанта», студенти спеціальності «Ресторанне обслуговування» — робітничу професію «Бармен». Випускники коледжу мають нагоду без вступних випробувань, за скороченим терміном, продовжити навчання з 3-го курсу ВНЗ Укоопспілки Полтавського університету економіки і торгівлі, на відділі заочно-дистанційного навчання, що діє на базі коледжу. Всі студенти денного відділення забезпечуються гуртожитком. При коледжі є бібліотека, читальні та спортивні зали, комп’ютерні класи, їдальня, медпункт. Випускникам коледжу видається диплом молодшого спеціаліста державного зразка і вони можуть продовжувати навчання в навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за скороченим терміном навчання, філії яких функціонують на базі коледжу.

Черкаський Заочний факультет Полтавського університету споживчої кооперації України:

  • 6.030508 «Фінанси і кредит»
  • 6.030509 «Облік і аудит»
  • 6.051701 «Харчові технології та інженерія»
  • 6.030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво»
  • 6.030601 «Менеджмент»

Контакти

<googlemap version="0.9" lat="49.429231" lon="32.047849" type="map" zoom="17"> (K) 49.429245, 32.047859 Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж </googlemap>

Персональные инструменты
Инструменты